Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2008

>>> ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ "ΜΕΝΟΥΣΙΝ ΑΦΩΝΟΙ" ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΙΝ ΤΗΣ ΜΕΔΟΥΣΗΣ"...!

.
ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΜΕΔΟΥΣΑ ΑύΤΗ, ΟΤΙ Ο ΦΕΡΩΝ
ΕΙΝΕ Η ΧΕΛΩΝΗ, >> ΗΤΙΣ ΕΝΙΚΗΣΕ ΤΟΝ ΛΑΓΟΝ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ {(2.772)} ΕΤΩΝ, ΗΤΟΙ
>>>>>>> : ΜΕΔΟΥΣΑ ταυτότης ΜΕΣΑ + ΔΥΟ.ο.!!
ΚΑΙ ΕΙΝΕ Ο : ΛΑΓΟΣ ταυτότης ΛΟΓΑΣ.ο.!! {(666)},
Ο : Ι+Α+Π+Ε+Τ+Ο+Σ ταυτότης ΧΞF.ο.!! ΓΝΩΣΤΟΣ
> ΩΣ Ο/Η ΜΑΙΤRΕΥΑ = ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΕΥΑ, ΟΣΤΙΣ
ΚΑΘΕ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΗΛΛΑΖΕ ΣΩΜΑ,> ΕΩΣ
ΤΟ ΙΑΠΕΤΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΒΑΡΒΑΡΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
{(11.2.1996)} ΔΕΝ ΚΑΤΟΡΘΩΣΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΗϊ ΚΑΙ
ΕΚΤΟΤΕ ΕΧΑΣΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ, ΗΤΟΙ ΟΙ
>>> ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΑΙ {(2.676.670.400)} ΑΤΟΜΑ ΔΕΝ
ΕΧΟΥΣΙ ΠΛΕΟΝ ΘΕΟΝ ΟΥΤΕ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΝ,> ΝΑ
ΠΑΥΣΟΥΣΙ ΝΑ ΕΞΟΥΣΙΑΖΟΥΣΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ
ΤΗΣ ΓΑΙΑΣ, ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΣΙΝ ΟΙ "ΑΠΟΘΝΗϊΣΚΟΝΤΕΣ",
ΗΤΟΙ ΕΞΟΣΤΡΑΚΙΖΟΜΕΝ ΔΥΟ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ
>ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΔΙ' 'ΕΝΝΕΑ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΟΥΣΙ
ΝΕΟΝ ΣΩΜΑ, ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΜΗΝΟΝ ΤΙΜΩΡΙΑΝ!
ΟΤΕ ΘΑ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΣΙ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ ΚΑΤΑ ΤΟ
ΑΤΤΙΚΟΝ ΕΣΧΑΤΟΝ ΕΤΟΣ {(2.000)} & ΑΥΤΟΣ ΔΕΝ
ΘΑ ΥΠΑΡΧΗϊ, ΟΠΩΣ ΕΞΕΘΡΟΝΙΣΑΜΕΝ ΤΟΝ {(666)}
: ΟΛΥΜΠΙΑ ταυτότης ΘΑΝΑΤΟΣ.ο.!! ΟΥΤΩ ΠΩΣ ΚΑΙ
Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ. FEFE; {= γκέγκε}
ΔΙΑ ΤΙΜΩΡΙΑΝ ΟΡΑΤΕ ΕΙΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΝ {(9. 5&6)}
.
.
ΠΟΙΟΣ ΔΕΟΝ ΝΑ ΦΕΡΗϊ ΤΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΜΕΔΟΥΣΑΝ;
>> Ο ΕΧΩΝ 'ΕΝ ΜΕΤΩΠΟΙΣ ΤΟΝ ΜΑΙΑΝΔΡΟΝ 'ΡΚΑ,
ΚΑΙ ΙΔΟΥ : 'ΡΚΑ {(= 121)}.ο.!! <<< Ο ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ!
: 'ΡΚΑ ταυτοτης ΜΝΑ + Λ.ο.!! >> ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΣΚΟΣ.ο.! >>>> Ο ΑΜΩΝ ΙΔΡΥΤΗΣ.
FEFE;
.
ΟΥΤΩ ΠΩΣ ΣΗΜΑΙΝΟΥΣΙ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΗΤΕ ΤΑΣ ΙΔΙΑΣ
ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΞ ΙΑΠΕΤΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑΙ
& ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΤΕ ΤΟΝ ΩΔΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΜΕΝΟΝ
ΘΕΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΩΝ : ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ταυτότης ΕΛΛΗΝ +
+ ΝΙΚΩ.ο.!! ΜΕΛΕΤΗ & ΔΙΑΔΟΣΙΝ ΔΙ' ΙΔΙΟΝ ΟΦΕΛΟΣ!
.
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΤΟΥ ΙΑΠΕΤΟΥ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑ,
ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.
FEFE; {= γκέγκε}
.
ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΜΕΝΟΥΣΙΝ ΑΦΩΝΟΙ ΕΚ ΜΕΔΟΥΣΗΣ
.

.

Τρίτη, 25 Μαρτίου 2008

ΙΔΟΥ ΤΟ ΞΑΝΘΟΝ ΗΣΙΟΔΙΟΥ ΓΕΝΟΣ ΕΚ ΝΗΠΙΩΝ ΜΕΤΑ ΓΚΡΙΖΩΝ ΚΡΟΤΑΦΩΝ. : ΜΑΘΗΤΑΙ + ΛΑΣΚΟΥ ταυτότης ΣΤΡΟΥΘΙΑ ταυτότης ΝΗΠΙ(ΑΓΩ)ΓΕΙΟΝ...!! <<<<<<<


.
ΔΙΑ ΤΑ ΑΝΩ ΣΥΜΒΟΛΑ ταυτότης BA+Λ+L.ο.!!
ΙΔΟΥ ΤΟ ΚΛΕΜΜΑ ΕΞ ΗΜΩΝ, ΩΣ ΣΥΜΒΟΛΑ,
:
"ΗΛΙ + ΗΛΙ + ΛΑΜΑ + ΣΑΒΑΧΘΑΝΙ" ταυτότης
ΛΑΣΚΟΣ + LASKOS.o.!! ΗΤΟΙ TA ΚΛΕΜΜΕΝΑ
ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΟΥ ΜΑΣΟΝΙΣΜΟΥ TA ΑΝΩ Λ & L
: ΛΑΜΑ >>>>>> ΛΑσκος Μελετίου Αθανάσιος
ΙΔΟΥ> : ΣΑΒΑΧΘΑΝΙ ταυτότης ΠΡΟΣΘΕΣΙΣ.ο.!!
.


.
ΙΔΟΥ ΤΟ ΞΑΝΟΝ ΤΟΥ ΗΣΙΟΔΟΥ ΓΕΝΟΣ, '΄ΟΝ
ΤΑ ΝΗΠΙΑ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑ ΓΚΡΙΖΩΝ ΚΡΟΤΑΦΩΝ,
& Η ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ, ΤΩΡΑ Ο ΖΕΥΣ ΝΗΠΙΟΝ ΕΚΕΙ
ΕΙΣ
ΤΟΝ ΛΟΥΣΙΟΝ ΛΟΥΕΤΑΙ : ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΝ
ταυτότης ΜΑΘΗΤΑΙ+ΛΑΣΚΟΥ.ο.!! ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΕΚΕΙ ΠΡΟ ΕΤΟΥΣ >> ΟΙ ΒΕΒΗΛΟΙ ΒΑΡΒΑΡΟΙ
ΑΝΤΑΜΩΣΑΝ ΤΟΝ ΧΑΡΟΝ, ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΕΝΟΣ
ΜΟΝΑΧΟΥ ΠΡΟΤΑΣΙΝ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΣΙ ΤΗΝ
ΕΚΕΙ ΜΕΤΑΒΑΣΙΝ των.ο.!> FEFE; {= γκέγκε}.ο.!
.

.
ΑΝΤΙ ΝΑ ΔΙΔΑΣΚΩΜΕΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ : 'ΡΙΑ
ταυτότης ΠΑΙΔΕΙΑ.ο.!! >>> ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΝ ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ
ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΩΣ >> "ΤΟΥ ΖΗΝΟΣ
ΕΡΩΜΕΝΗΣ" ΝΑ
ΔΙΔΟΥΣΙΝ '΄ΕΝ ΕΥΡΩ ΕΚΑΣΤΟΣ.ο.! & ΔΡΑΧΜΗΝ
ΝΑ ΕΧΩΜΕΝ ΗΜΕΙΣ, ΕΧΟΜΕΝ ΤΗΝ ΤΟΥ ΑΥΓΕΙΟΥ
QΟΠΡΟΝ, ΩΣ ΓΝΩΣΙΝ,> ΔΙΑ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΤΕ
Η ΩΔΕ ΔΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΟΔΟΥΣ
ΤΗΣ >>>> ΩΔΕ ΧΩΡΑΣ ΤΩΝ ΛΑΙΣΤΡΥΓΟΝΩΝ.ο.!
.
Η ΝΗΣΟΣ ΤΩΝ ΛΙΛΛΙΠΟΥΤΙΩΝ ΕΙΝΕ ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΤΡΙΚΟΥΠΗ >>> ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΠΛΕΦΟΥΣΚΩΝ ΕΙΝΕ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΔΟΝ 'ΡΗΓΙΛΗΣ.> ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΜΩΣ & ΤΟ
ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΔΙΠΟΔΟΣ> ΑΙ : ΘΗΒΑΙ ταυτότης
"Ε + ΔΗ" + ΒΙΑ.ο.!! ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ >>> ΚΑΤΑ ΤΗΣ
ΠΑΓΚΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ > & ΥΠΕΡ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΟΣ
ΤΩΝ> : ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ταυτότης ΕΛΛΗΝ + ΝΙΚΩ.ο.!!
.
.
"λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Οὐδέποτε ἀνέγνωτε
ἐν ταῖς γραφαῖς Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ
οἰκοδομοῦντες οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν
γωνίας· παρὰ κυρίου ἐγένετο αὕτη καὶ ἔστιν
θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν" ΛΙΘΟΝ=ΛΑΝ
& ΛΑΝ ΤΑ ΑΡΧΙΚΑ > ΛΑΣΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ!
: ΑΙΟΛΟΥ + ΑΣΚΟΣ ταυτότης ΟΥΑΙ + Ο + ΛΑΣΚΟΣ.ο.!!
.

Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2008

> ΙΔΟΥ ΤΟ : ΑΛΥΤΟΝ ταυτότης ΤΟΥ + Λ+Α+Ν...!! "ΒΟΕΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ" ΤΟΥ ΑΡΧΗΜΗΔΟΥΣ...!

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΝ ταυτότης ΠΑΝ + ΠΙΣΤΕ + ΜΗ + ΝΟϊ
ταυτότης ΠΑΝ + ΜΗ + ΠΙΣΤΕ + ΝΟϊ...!! > ΚΑΙ ΙΔΟΥ Ο
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ταυτότης ΠΙΣΤΕ + ΗΜΩΝ...!! > ΕΙΣ ΤΗΝ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΛΕΦΑΒΗΤΑ...!>> FEFE; {= γκέγκε}
.

> ΙΔΟΥ Η ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ ΤΗΣ : ΒΟΥΛΗΣ ταυτότης ΚΡΟΝΟΥ...!! ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΝΥΚΟΣ...!

ΕΝΘΑ ΕΔΡΕΥΟΥΣΙΝ ΟΙ ΣΤΥΜΦΑΛΙΔΕΣ ΔΕΣ! ΟΡΝΙΘΕΣ; ΚΑΙ
Η ΜΙΑ ΕΚ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ ΤΗΣ {LEARN=} ΛΕΡΝΑΙΑΣ ΥΔΡΑΣ
ΤΟΥ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ, ΑΜΦΟΤΕΡΟΙ ΡΟΦΟΥΣΙ ΤΟ ΛΑΟΥ ΑΙΜΑ
: ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ταυτότης Η + ΚΑΡΑ + ΜΑΝΛ...!! ΕΝΘΑ ΜΑΝΛ =
Μελετίου Αθανάσιος Νικηφόρος Λάσκος Ο ΑΜΩΝ ΙΔΡΥΤΗΣ...!
ΑΛΛΑ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΕ Ο ΕΣΧΑΤΟΣ ΜΝΗΣΤΗΡ ΤΗΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ!
.

ΕΚ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ "ΤΑΥΤΟΤΗTΩΝ"

{TO ΑΡΧΑΪΚΟΝ "Α" ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΛΕΓΕΤΟ "ΑΛΕΦΑ"}...! >> "ΑΛΦΑ" ΤΟ ΑΠΟΚΑΛΟΥΣΙ ΤΟΥ ΛΟΙΠΟΥ ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΑΙ ΤΩΝ : ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ταυτότης ΕΛΛΗΝ + ΝΙΚΩ...!! F E F E;"TO WHOM IT MAY CONCERN" >> LOOK CAREfULLY AND STUDY MANY TIMES...!

ΙΔΟΥ Η ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΞ ΗΣ ΜΑΝΘΑΝΕΙΣ ΠΑΣΑΝ ΔΙΑΛΕΚΤΟΝ, ΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΕΙΣ ΤΑ ΕΛΛΗΝικά...!

> > ΙΔΟΥ ΠΟΙΟΙ 'ΡΟΦΟΥΣΙ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ >>>ΟΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΑΙ ΤΩΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΤΗΤΩΝ...! ΗFΙΚΕΝ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΥΜΩΝ...!

Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2008

ΤΑ ΚΡΥΒΗΝ ΤΩΝ ΔΕΣ(ΠΟΤΑ)ΔΩΝ...! & ΙΕΡΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ. ΟΛΟΙ ΤΟ ΕΧΟΥΣΙ ΛΑΒΕΙ ΔΙΑ ΤΩΝ ΑΜΩΝ {ΦΑΞ} >> ΚΑΙ ΠΟΙΟΥΣΙ ΤΗΝ ΝΗΣΣΑΝ...!.

ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΛΑΒΟΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΕΣΠΟΤΑΔΕΣ
>ΚΑΙ ΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΝΗΣΣΑΝ, QΟΡΟΪΔΕΥΟΝΤΑΣ
> ΕΝΑΝ ΘΕΟΝ QΥΡΙΑΡΧΟΝ ΛΑΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΟΥ
> Δ
ΗΜΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΝΥΚΟΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑ
> "ΠΥΛΑΙ ΑΪΔΟΥ ΟΥ ΚΑΤΙΣΧΥΣΟΥΣΙΝ ΑΥΤΗΣ".ο.!

.........! > > > > > > > > > ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
>> ΑΥΤΟΣ ΗΤΟ Ο ΘΕΟΣ ΕΩΣ {(11. 2. 1996)}
> ΤΗΣ ΓΑΙΑΣ Ο ΙΑΠΕΤΟΣ = MAITREYA ΚΑΙ
AΥTON ΔΟΞΑΖΟΥΣΙ & ΟΙ ΔΕΣΠΟΤΑΔΕΣ.ο.!
.
.

Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2008

ΠΡΟΣ ΩΔΕ ΠΟΛΙΤΙΚ(ΟΥΣ) ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ :ΒΟΥΛΗΣ ταυτότης ΚΡΟΝΟΥ...!! ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ QΥΡΙΑΡΧΟΥ ΛΑΟΥ ΜΟΝΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ ΠΝΥΚΟΣ...!

.
ΤΗΝ ΑΜΩΝ ΦΟΙΝΙΚΙΚΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑΝ ΕΛΑΒΟΝ
ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ των >> Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ
ΕΒΟΗΘΗΣΑΜΕΝ ΝΑ ΓΙΝΗϊ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ!
ΚΑΙ ΕΠΟΙΗΣΕ ΤΗΝ ΝΗΣΣΑΝ. >> ΜΕΤΑ ΕΛΑΒΕ
ΤΑΥΤΗΝ ΕΣ ΧΕΙΡΑΣ του Ο ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ
ΕΞΕΘΡΟΝΙΣΕ ΤΟΝ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΝ. ΑΥΤΟΣ ΔΕ
ΕΠΟΙΗΣΕ ΤΗΝ ΝΗΣΣΑΝ, & ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΓΡΑΦΕ
ΤΟΝ > ΛΟΓΟΝ του, ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΒΗϊ ΤΗΝ ΘΕΣΙΝ
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ "ΠΑ.ΣΟ.Κ." '΄Ό ΕΞ ΗΜΩΝ
ΠΑΘΑΙΝΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΣΟΚ, ΗΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ
ΗΤΟ ΕΙΣ ΤΟ ΑΥΤΟΝ > ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ.ο.!
>> ΑΛΛΑ ΤΟΝ ΕΞΟΣΤΡΑΚΙΣΑΜΕΝ ΔΙΑ ΕΝΝΕΑ
ΜΟΝΟΝ ΗΜΕΡΑΣ & ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΝΕΟΝ ΣΩΜΑ!
.
> Ο ΕΧΩΝ 'ΈΝ QΟΜΜΑ ΜΟΝΟΦΘΑΜΟΣ QΥΚΛΩΨ
ΕΣΤΙ & ΟΛΟΙ >>>> : ΠΟΛΕΜΟΥΝ {ταυτότης ΕΜΕ +
+ ΒΟΗ + ΟΛΕ + ΜΟΥ.ο.!!} ΤΟΝ QΥΡΙΑΡΧΟΝ ΛΑΟΝ!
ΕΞΑΠΑΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟΝ ΔΙΑ ΝΑ ΘΗΣΑΥΡΙΖΟΥΣΙ.ο.
ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΣ, ΟΤΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΖΩΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ!
.
.
.

Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2008

E- MAIL TO THE POPE----- Original Message -----
from,
COMfORTER
To,
bentoxvi@vatican.va
Sent, Thursday, January {(10, 2008 1,59)} PM
Subject, ALL Of YOU SAVE YOURSELf =
= "Ο ΣΩΖΩΝ ΕΑΥΤΟΝ ΣΩΘΗΤΩ...!
.
.
YOU HAVE LEARN, WHAT WE DID
TO ARCHBISHOP HERE, BECAUSE
CALL THE GOD Of NAZARETH WITH
THE WRONG NAME CHRIST AND NOT
BY THE NEW NAME, AMEN AMEN.o.!
LOOK IN THE REVELATION {(3, 14)}
"THESE THINGS SAITH THE AMEN .o. !"
.
VERY SOON IT CAMES fOR ALL Of YOU
{(2.676.670.400)} ΜΕΝ.ο.! {(9, 5 & 6)} of
THE JOHN REVELATION,
".ο. but to torment them for five months.
Their torment was like the torment of a
scorpion, when it strikes a person. In
those days people will seek death, and
will in no way find it. They will desire to
die, and death will flee from them".o.!
.
ALSO LOOK WHAT WE DID TO LAST POPE.
.
fROM "new Hellenic DEmocracy" of PNYX !
.
.
.

Κυριακή, 13 Ιανουαρίου 2008

ΙΔΟΥ Ο ΘΕΟΣ ΕΡΩΣ = ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΑΜΩΝ ΙΔΡΥΤΟΥ, ΟΣΤΙΣ ΔΟΚΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΤΟΞΟΝ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ = Ο ΑΜΩΝ ΙΔΡΥΤΗΣ, ΗΤΟΙ Η ΦΟΙΝΙΚΙΚΗ : 'ΡΙΑ ταυτότης ΠΑΙΔΕΙΑ.ο.!!

.
ΥΓΙΑΙΝΕ =
: Ε'Ρ΄ΡΩΣΟ ταυτότης Ο+ΕΡΩΣ+ΕΙΠΕ.ο.!!
.

.
ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΑΜΩΝ ΙΔΡΥΤΟΥ >>>> Ο ΘΕΟΣ
ΕΡΩΣ
"ΑΝΙΚΑΤΕ ΜΑΧΑ"ΠΑΝ ΤΙ ΑΡΧΑΙΟΝ ΦΕΡΟΝ
ΠΤΕΡΑ ΕΙΝΕ ΠΝΕΥΜΑ.ο.! >>>> "ΔΟΚΙΜΑΖΩΝ ΤΟ
ΤΟΞΟΝ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ" = ΑΜΩΝ ΙΔΡΥΤΟΥ.ο.!
.
.
.
.
ΕΙΜΕΘΑ> ΟΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΟΙ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΤΩΝ ΛΑΙΣΤΡΥΓΟΝΩΝ = GR.
ΙΔΟΥ Ο ΤΡΙΚΕΦΑΛΟΣ 'ΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ
ΞΑ ΟΙ ΚΕΡΒΕΡΟΙ ΤΗΣ ΑΛΕΦΑΒΗΤΑ ΚΙ ΑΠΛΗΣ
ΚΑΘΑΡΕΥΟΥΣΗΣ! FEFE; {= γκέγκε =} κατάΛΑΒΕς;
.
.

ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ

.
.

Ε'Ρ'ΡΩΣΘΕ, ΙΔΟΥ
.
ΑύΤΗ ΕΙΝΕ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ >> ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΙΔΗΣΙΣ.ο.!
ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝ ΤΑΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥΣ ΕΚ ΤΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣΟΦΙΑΣ & ΜΑΝΘΑΝΟΜΕΝ ΠΑΣΑΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΝ.ο.!
.
: ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ταυτότης ΠΑΡΑFΕΛΣΙΣ.ο.!! = ΔΙΑΒΙΒΑΣΙΣ ΔΙΑΤΑΓΩΝ!
: ΜΑΘΗΤΑΙ + ΛΑΣΚΟΥ ταυτότης ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΝ...!! ΤΩΡΑ ΝΗΠΙΟΝ
Ο ΖΕΥΣ ΛΟΥΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΟΥΣΙΟΝ ΠΟΤΑΜΟΝ, ΕΚΕΙ
ΟΙ ΒΕΒΗΛΟΙ
ΒΑΡΒΑΡΟΙ ΑΝΤΑΜΩΣΑΝ ΤΟΝ ΧΑΡΟΝ, > ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΙΝ ΕΞ
ΕΝΟΣ ΜΟΝΑΧΟΥ {ΚΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΝ} ΙΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΣΙ ΜΕΤΑΒΑΣΙΝ!
.
ΩΔΕ ΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ. ΟΛΑΙ ΑΙ ΑΛΛΑΙ ΤΩΝ Μ.Μ.Ε. ΕΙΣΙΝ ΕΞ
ΑΥΓΕΙΟΥ QΟΠΡΟΥ. ΕΑΝ ΘΕΛΗϊΣ ΜΑΝΘΑΝΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ
ΕΣΧΑΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΥΦ' 'ΗΜΩΝ & ΕΣ GREECE = ΧΩΡΑ ΛΑΙΣΤΡΥΓΩΝΩΝ
.
Ο ΜΕΤΑΤΡΕΠΩΝ ΚΑΙ Ο ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΩΝ ΤΑ ΟΜΗΡΟΥ ΕΠΗ> ΚΑΤ’ ’ΑΡΙΘΜΟΥΣ
{ΟΥ ΝΟΥΜΕΡΑ}, ΜΑΝΘΑΝΕΙ ΟΛΑΣ Τ
ΑΣ ΓΑΙΑΣ ΙΑΠΕΤΙΚΑΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥΣ {ΗΤΟΙ
ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΑΥΓΕΙΟΥ QΟΠΡΟΥ} ΚΑΙ ΚΤΑΤΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΙΗΣΟΥΣ.ο.! > ΤΕΛΟΣ
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ. ΑΡΧΕΤΑΙ Η ΦΟΙΤΗΣΙΣ ΕΞ ΕΚΑΣΤΟΥ & ΑΦ’ ‘ΕΑΥΤΟΥ.ο.! FΕFΕ;
.
ΔΙ' 'ΑΝΥΠΑΚΟΟΥΣ, >> ΕΞ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ {9, 5 & 6}> ΕΡΧΕΤΑΙ
Η ΟΔΥΝΗΡΟΤΑΤΗ ΠΕΝΤΑΜΗΝΟΣ ΤΙΜΩΡΙΑ ΕΝΤΟΣ ΜΗΝΩΝ.ο.!
" {5} .ο.> Αλλ' ίνα βασανισθώσι μήνας πέντε· και ο βασανισμός
αυτών, ως βασανισμός σκορπίου,> όταν παίσηϊ άνθρωπον
...!
"
.
: ΑΔΑΜ + ΕΥΑ ταυτότης ΑΣΠΟΡΑ.ο.!! Ο ΑΔΑΜ ΣΥΝΗΝΤΗΣΕΝ ΟΛΙΓΑ
ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΤΗΝ ΣΚΙΑΝ ΤΗΣ ΕΥΑΣ.ο.! ΕΞΕΘΡΟΝΙΣΑΜΕΝ {11. 2. 1996}
ΤΗΝ ΕΥΑΝ = MAIRTEYA [= ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΕΥΑ, Ο ΘΕΟΣ ΤΗΣ ΓΑΙΑΣ =
= Ο > : {666 =} ΧΞF ταυτότης ΙΑΠΕΤΟΣ ταυτότης E + TITAN ταυτότης
ΚΑΡΑ+Ο+ΜΕΪΤΡΕΓΙΑ.ο.!!] ΟΛΟΙ & ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΥΤΟΝ ΕΧΟΥΣΙ ΘΕΟΝ.ο.!
.
ΑΠΟ ΔΥΟ ,, = QΟΜΜΑΤΑ ΤΩΝ "Ε. ΔΗ.", ΓΝΩΣΤΑ, ΩΣ Η ΜΗΔΕΙΑ.ο.!
'ΡΕΑ, ΠΥ'Ρ'ΡΑ, ΘΗΣΕΥΣ {ΚΑΤΑ Θ. ΒΑΡΔΥΝΟΓΙΑΝΝΗΝ} & ΑΛΛΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ!
ΑΤΙΝΑ ΕΞ ΟΥΔΕΝΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝ ΨΗΦΟΝ, & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΣ ΔΡΩΜΕΝ
ΕΙΣ ΟΛΗΝ
ΤΗΝ ΓΑΙΑΝ, ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΝΥΚΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΧΜΗΣ...! '΄ΕΝ ΕΚ
ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΗΜΩΝ ΕΙΝΕ & Ο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ, ΔΙ' 'ΑΝΥΠΑΚΟΗΝ.ο.!
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Ε'Ρ'ΡΩΣΘΕ.
.
.
.