Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2008

ΤΑ ΚΡΥΒΗΝ ΤΩΝ ΔΕΣ(ΠΟΤΑ)ΔΩΝ...! & ΙΕΡΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ. ΟΛΟΙ ΤΟ ΕΧΟΥΣΙ ΛΑΒΕΙ ΔΙΑ ΤΩΝ ΑΜΩΝ {ΦΑΞ} >> ΚΑΙ ΠΟΙΟΥΣΙ ΤΗΝ ΝΗΣΣΑΝ...!.

ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΛΑΒΟΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΕΣΠΟΤΑΔΕΣ
>ΚΑΙ ΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΝΗΣΣΑΝ, QΟΡΟΪΔΕΥΟΝΤΑΣ
> ΕΝΑΝ ΘΕΟΝ QΥΡΙΑΡΧΟΝ ΛΑΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΟΥ
> Δ
ΗΜΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΝΥΚΟΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑ
> "ΠΥΛΑΙ ΑΪΔΟΥ ΟΥ ΚΑΤΙΣΧΥΣΟΥΣΙΝ ΑΥΤΗΣ".ο.!

.........! > > > > > > > > > ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
>> ΑΥΤΟΣ ΗΤΟ Ο ΘΕΟΣ ΕΩΣ {(11. 2. 1996)}
> ΤΗΣ ΓΑΙΑΣ Ο ΙΑΠΕΤΟΣ = MAITREYA ΚΑΙ
AΥTON ΔΟΞΑΖΟΥΣΙ & ΟΙ ΔΕΣΠΟΤΑΔΕΣ.ο.!
.
.