Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2008

E- MAIL TO THE POPE----- Original Message -----
from,
COMfORTER
To,
bentoxvi@vatican.va
Sent, Thursday, January {(10, 2008 1,59)} PM
Subject, ALL Of YOU SAVE YOURSELf =
= "Ο ΣΩΖΩΝ ΕΑΥΤΟΝ ΣΩΘΗΤΩ...!
.
.
YOU HAVE LEARN, WHAT WE DID
TO ARCHBISHOP HERE, BECAUSE
CALL THE GOD Of NAZARETH WITH
THE WRONG NAME CHRIST AND NOT
BY THE NEW NAME, AMEN AMEN.o.!
LOOK IN THE REVELATION {(3, 14)}
"THESE THINGS SAITH THE AMEN .o. !"
.
VERY SOON IT CAMES fOR ALL Of YOU
{(2.676.670.400)} ΜΕΝ.ο.! {(9, 5 & 6)} of
THE JOHN REVELATION,
".ο. but to torment them for five months.
Their torment was like the torment of a
scorpion, when it strikes a person. In
those days people will seek death, and
will in no way find it. They will desire to
die, and death will flee from them".o.!
.
ALSO LOOK WHAT WE DID TO LAST POPE.
.
fROM "new Hellenic DEmocracy" of PNYX !
.
.
.

Κυριακή, 13 Ιανουαρίου 2008

ΙΔΟΥ Ο ΘΕΟΣ ΕΡΩΣ = ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΑΜΩΝ ΙΔΡΥΤΟΥ, ΟΣΤΙΣ ΔΟΚΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΤΟΞΟΝ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ = Ο ΑΜΩΝ ΙΔΡΥΤΗΣ, ΗΤΟΙ Η ΦΟΙΝΙΚΙΚΗ : 'ΡΙΑ ταυτότης ΠΑΙΔΕΙΑ.ο.!!

.
ΥΓΙΑΙΝΕ =
: Ε'Ρ΄ΡΩΣΟ ταυτότης Ο+ΕΡΩΣ+ΕΙΠΕ.ο.!!
.

.
ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΑΜΩΝ ΙΔΡΥΤΟΥ >>>> Ο ΘΕΟΣ
ΕΡΩΣ
"ΑΝΙΚΑΤΕ ΜΑΧΑ"ΠΑΝ ΤΙ ΑΡΧΑΙΟΝ ΦΕΡΟΝ
ΠΤΕΡΑ ΕΙΝΕ ΠΝΕΥΜΑ.ο.! >>>> "ΔΟΚΙΜΑΖΩΝ ΤΟ
ΤΟΞΟΝ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ" = ΑΜΩΝ ΙΔΡΥΤΟΥ.ο.!
.
.
.
.
ΕΙΜΕΘΑ> ΟΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΟΙ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΤΩΝ ΛΑΙΣΤΡΥΓΟΝΩΝ = GR.
ΙΔΟΥ Ο ΤΡΙΚΕΦΑΛΟΣ 'ΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ
ΞΑ ΟΙ ΚΕΡΒΕΡΟΙ ΤΗΣ ΑΛΕΦΑΒΗΤΑ ΚΙ ΑΠΛΗΣ
ΚΑΘΑΡΕΥΟΥΣΗΣ! FEFE; {= γκέγκε =} κατάΛΑΒΕς;
.
.

ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ

.
.

Ε'Ρ'ΡΩΣΘΕ, ΙΔΟΥ
.
ΑύΤΗ ΕΙΝΕ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ >> ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΙΔΗΣΙΣ.ο.!
ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝ ΤΑΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥΣ ΕΚ ΤΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣΟΦΙΑΣ & ΜΑΝΘΑΝΟΜΕΝ ΠΑΣΑΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΝ.ο.!
.
: ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ταυτότης ΠΑΡΑFΕΛΣΙΣ.ο.!! = ΔΙΑΒΙΒΑΣΙΣ ΔΙΑΤΑΓΩΝ!
: ΜΑΘΗΤΑΙ + ΛΑΣΚΟΥ ταυτότης ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΝ...!! ΤΩΡΑ ΝΗΠΙΟΝ
Ο ΖΕΥΣ ΛΟΥΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΟΥΣΙΟΝ ΠΟΤΑΜΟΝ, ΕΚΕΙ
ΟΙ ΒΕΒΗΛΟΙ
ΒΑΡΒΑΡΟΙ ΑΝΤΑΜΩΣΑΝ ΤΟΝ ΧΑΡΟΝ, > ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΙΝ ΕΞ
ΕΝΟΣ ΜΟΝΑΧΟΥ {ΚΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΝ} ΙΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΣΙ ΜΕΤΑΒΑΣΙΝ!
.
ΩΔΕ ΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ. ΟΛΑΙ ΑΙ ΑΛΛΑΙ ΤΩΝ Μ.Μ.Ε. ΕΙΣΙΝ ΕΞ
ΑΥΓΕΙΟΥ QΟΠΡΟΥ. ΕΑΝ ΘΕΛΗϊΣ ΜΑΝΘΑΝΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ
ΕΣΧΑΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΥΦ' 'ΗΜΩΝ & ΕΣ GREECE = ΧΩΡΑ ΛΑΙΣΤΡΥΓΩΝΩΝ
.
Ο ΜΕΤΑΤΡΕΠΩΝ ΚΑΙ Ο ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΩΝ ΤΑ ΟΜΗΡΟΥ ΕΠΗ> ΚΑΤ’ ’ΑΡΙΘΜΟΥΣ
{ΟΥ ΝΟΥΜΕΡΑ}, ΜΑΝΘΑΝΕΙ ΟΛΑΣ Τ
ΑΣ ΓΑΙΑΣ ΙΑΠΕΤΙΚΑΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥΣ {ΗΤΟΙ
ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΑΥΓΕΙΟΥ QΟΠΡΟΥ} ΚΑΙ ΚΤΑΤΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΙΗΣΟΥΣ.ο.! > ΤΕΛΟΣ
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ. ΑΡΧΕΤΑΙ Η ΦΟΙΤΗΣΙΣ ΕΞ ΕΚΑΣΤΟΥ & ΑΦ’ ‘ΕΑΥΤΟΥ.ο.! FΕFΕ;
.
ΔΙ' 'ΑΝΥΠΑΚΟΟΥΣ, >> ΕΞ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ {9, 5 & 6}> ΕΡΧΕΤΑΙ
Η ΟΔΥΝΗΡΟΤΑΤΗ ΠΕΝΤΑΜΗΝΟΣ ΤΙΜΩΡΙΑ ΕΝΤΟΣ ΜΗΝΩΝ.ο.!
" {5} .ο.> Αλλ' ίνα βασανισθώσι μήνας πέντε· και ο βασανισμός
αυτών, ως βασανισμός σκορπίου,> όταν παίσηϊ άνθρωπον
...!
"
.
: ΑΔΑΜ + ΕΥΑ ταυτότης ΑΣΠΟΡΑ.ο.!! Ο ΑΔΑΜ ΣΥΝΗΝΤΗΣΕΝ ΟΛΙΓΑ
ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΤΗΝ ΣΚΙΑΝ ΤΗΣ ΕΥΑΣ.ο.! ΕΞΕΘΡΟΝΙΣΑΜΕΝ {11. 2. 1996}
ΤΗΝ ΕΥΑΝ = MAIRTEYA [= ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΕΥΑ, Ο ΘΕΟΣ ΤΗΣ ΓΑΙΑΣ =
= Ο > : {666 =} ΧΞF ταυτότης ΙΑΠΕΤΟΣ ταυτότης E + TITAN ταυτότης
ΚΑΡΑ+Ο+ΜΕΪΤΡΕΓΙΑ.ο.!!] ΟΛΟΙ & ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΥΤΟΝ ΕΧΟΥΣΙ ΘΕΟΝ.ο.!
.
ΑΠΟ ΔΥΟ ,, = QΟΜΜΑΤΑ ΤΩΝ "Ε. ΔΗ.", ΓΝΩΣΤΑ, ΩΣ Η ΜΗΔΕΙΑ.ο.!
'ΡΕΑ, ΠΥ'Ρ'ΡΑ, ΘΗΣΕΥΣ {ΚΑΤΑ Θ. ΒΑΡΔΥΝΟΓΙΑΝΝΗΝ} & ΑΛΛΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ!
ΑΤΙΝΑ ΕΞ ΟΥΔΕΝΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝ ΨΗΦΟΝ, & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΣ ΔΡΩΜΕΝ
ΕΙΣ ΟΛΗΝ
ΤΗΝ ΓΑΙΑΝ, ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΝΥΚΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΧΜΗΣ...! '΄ΕΝ ΕΚ
ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΗΜΩΝ ΕΙΝΕ & Ο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ, ΔΙ' 'ΑΝΥΠΑΚΟΗΝ.ο.!
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Ε'Ρ'ΡΩΣΘΕ.
.
.
.