Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2008

>>> ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ "ΜΕΝΟΥΣΙΝ ΑΦΩΝΟΙ" ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΙΝ ΤΗΣ ΜΕΔΟΥΣΗΣ"...!

.
ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΜΕΔΟΥΣΑ ΑύΤΗ, ΟΤΙ Ο ΦΕΡΩΝ
ΕΙΝΕ Η ΧΕΛΩΝΗ, >> ΗΤΙΣ ΕΝΙΚΗΣΕ ΤΟΝ ΛΑΓΟΝ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ {(2.772)} ΕΤΩΝ, ΗΤΟΙ
>>>>>>> : ΜΕΔΟΥΣΑ ταυτότης ΜΕΣΑ + ΔΥΟ.ο.!!
ΚΑΙ ΕΙΝΕ Ο : ΛΑΓΟΣ ταυτότης ΛΟΓΑΣ.ο.!! {(666)},
Ο : Ι+Α+Π+Ε+Τ+Ο+Σ ταυτότης ΧΞF.ο.!! ΓΝΩΣΤΟΣ
> ΩΣ Ο/Η ΜΑΙΤRΕΥΑ = ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΕΥΑ, ΟΣΤΙΣ
ΚΑΘΕ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΗΛΛΑΖΕ ΣΩΜΑ,> ΕΩΣ
ΤΟ ΙΑΠΕΤΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΒΑΡΒΑΡΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
{(11.2.1996)} ΔΕΝ ΚΑΤΟΡΘΩΣΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΗϊ ΚΑΙ
ΕΚΤΟΤΕ ΕΧΑΣΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ, ΗΤΟΙ ΟΙ
>>> ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΑΙ {(2.676.670.400)} ΑΤΟΜΑ ΔΕΝ
ΕΧΟΥΣΙ ΠΛΕΟΝ ΘΕΟΝ ΟΥΤΕ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΝ,> ΝΑ
ΠΑΥΣΟΥΣΙ ΝΑ ΕΞΟΥΣΙΑΖΟΥΣΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ
ΤΗΣ ΓΑΙΑΣ, ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΣΙΝ ΟΙ "ΑΠΟΘΝΗϊΣΚΟΝΤΕΣ",
ΗΤΟΙ ΕΞΟΣΤΡΑΚΙΖΟΜΕΝ ΔΥΟ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ
>ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΔΙ' 'ΕΝΝΕΑ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΟΥΣΙ
ΝΕΟΝ ΣΩΜΑ, ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΜΗΝΟΝ ΤΙΜΩΡΙΑΝ!
ΟΤΕ ΘΑ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΣΙ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ ΚΑΤΑ ΤΟ
ΑΤΤΙΚΟΝ ΕΣΧΑΤΟΝ ΕΤΟΣ {(2.000)} & ΑΥΤΟΣ ΔΕΝ
ΘΑ ΥΠΑΡΧΗϊ, ΟΠΩΣ ΕΞΕΘΡΟΝΙΣΑΜΕΝ ΤΟΝ {(666)}
: ΟΛΥΜΠΙΑ ταυτότης ΘΑΝΑΤΟΣ.ο.!! ΟΥΤΩ ΠΩΣ ΚΑΙ
Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ. FEFE; {= γκέγκε}
ΔΙΑ ΤΙΜΩΡΙΑΝ ΟΡΑΤΕ ΕΙΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΝ {(9. 5&6)}
.
.
ΠΟΙΟΣ ΔΕΟΝ ΝΑ ΦΕΡΗϊ ΤΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΜΕΔΟΥΣΑΝ;
>> Ο ΕΧΩΝ 'ΕΝ ΜΕΤΩΠΟΙΣ ΤΟΝ ΜΑΙΑΝΔΡΟΝ 'ΡΚΑ,
ΚΑΙ ΙΔΟΥ : 'ΡΚΑ {(= 121)}.ο.!! <<< Ο ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ!
: 'ΡΚΑ ταυτοτης ΜΝΑ + Λ.ο.!! >> ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΣΚΟΣ.ο.! >>>> Ο ΑΜΩΝ ΙΔΡΥΤΗΣ.
FEFE;
.
ΟΥΤΩ ΠΩΣ ΣΗΜΑΙΝΟΥΣΙ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΗΤΕ ΤΑΣ ΙΔΙΑΣ
ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΞ ΙΑΠΕΤΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑΙ
& ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΤΕ ΤΟΝ ΩΔΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΜΕΝΟΝ
ΘΕΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΩΝ : ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ταυτότης ΕΛΛΗΝ +
+ ΝΙΚΩ.ο.!! ΜΕΛΕΤΗ & ΔΙΑΔΟΣΙΝ ΔΙ' ΙΔΙΟΝ ΟΦΕΛΟΣ!
.
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΤΟΥ ΙΑΠΕΤΟΥ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑ,
ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.
FEFE; {= γκέγκε}
.
ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΜΕΝΟΥΣΙΝ ΑΦΩΝΟΙ ΕΚ ΜΕΔΟΥΣΗΣ
.

.

Τρίτη, 25 Μαρτίου 2008

ΙΔΟΥ ΤΟ ΞΑΝΘΟΝ ΗΣΙΟΔΙΟΥ ΓΕΝΟΣ ΕΚ ΝΗΠΙΩΝ ΜΕΤΑ ΓΚΡΙΖΩΝ ΚΡΟΤΑΦΩΝ. : ΜΑΘΗΤΑΙ + ΛΑΣΚΟΥ ταυτότης ΣΤΡΟΥΘΙΑ ταυτότης ΝΗΠΙ(ΑΓΩ)ΓΕΙΟΝ...!! <<<<<<<


.
ΔΙΑ ΤΑ ΑΝΩ ΣΥΜΒΟΛΑ ταυτότης BA+Λ+L.ο.!!
ΙΔΟΥ ΤΟ ΚΛΕΜΜΑ ΕΞ ΗΜΩΝ, ΩΣ ΣΥΜΒΟΛΑ,
:
"ΗΛΙ + ΗΛΙ + ΛΑΜΑ + ΣΑΒΑΧΘΑΝΙ" ταυτότης
ΛΑΣΚΟΣ + LASKOS.o.!! ΗΤΟΙ TA ΚΛΕΜΜΕΝΑ
ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΟΥ ΜΑΣΟΝΙΣΜΟΥ TA ΑΝΩ Λ & L
: ΛΑΜΑ >>>>>> ΛΑσκος Μελετίου Αθανάσιος
ΙΔΟΥ> : ΣΑΒΑΧΘΑΝΙ ταυτότης ΠΡΟΣΘΕΣΙΣ.ο.!!
.


.
ΙΔΟΥ ΤΟ ΞΑΝΟΝ ΤΟΥ ΗΣΙΟΔΟΥ ΓΕΝΟΣ, '΄ΟΝ
ΤΑ ΝΗΠΙΑ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑ ΓΚΡΙΖΩΝ ΚΡΟΤΑΦΩΝ,
& Η ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ, ΤΩΡΑ Ο ΖΕΥΣ ΝΗΠΙΟΝ ΕΚΕΙ
ΕΙΣ
ΤΟΝ ΛΟΥΣΙΟΝ ΛΟΥΕΤΑΙ : ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΝ
ταυτότης ΜΑΘΗΤΑΙ+ΛΑΣΚΟΥ.ο.!! ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΕΚΕΙ ΠΡΟ ΕΤΟΥΣ >> ΟΙ ΒΕΒΗΛΟΙ ΒΑΡΒΑΡΟΙ
ΑΝΤΑΜΩΣΑΝ ΤΟΝ ΧΑΡΟΝ, ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΕΝΟΣ
ΜΟΝΑΧΟΥ ΠΡΟΤΑΣΙΝ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΣΙ ΤΗΝ
ΕΚΕΙ ΜΕΤΑΒΑΣΙΝ των.ο.!> FEFE; {= γκέγκε}.ο.!
.

.
ΑΝΤΙ ΝΑ ΔΙΔΑΣΚΩΜΕΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ : 'ΡΙΑ
ταυτότης ΠΑΙΔΕΙΑ.ο.!! >>> ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΝ ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ
ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΩΣ >> "ΤΟΥ ΖΗΝΟΣ
ΕΡΩΜΕΝΗΣ" ΝΑ
ΔΙΔΟΥΣΙΝ '΄ΕΝ ΕΥΡΩ ΕΚΑΣΤΟΣ.ο.! & ΔΡΑΧΜΗΝ
ΝΑ ΕΧΩΜΕΝ ΗΜΕΙΣ, ΕΧΟΜΕΝ ΤΗΝ ΤΟΥ ΑΥΓΕΙΟΥ
QΟΠΡΟΝ, ΩΣ ΓΝΩΣΙΝ,> ΔΙΑ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΤΕ
Η ΩΔΕ ΔΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΟΔΟΥΣ
ΤΗΣ >>>> ΩΔΕ ΧΩΡΑΣ ΤΩΝ ΛΑΙΣΤΡΥΓΟΝΩΝ.ο.!
.
Η ΝΗΣΟΣ ΤΩΝ ΛΙΛΛΙΠΟΥΤΙΩΝ ΕΙΝΕ ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΤΡΙΚΟΥΠΗ >>> ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΠΛΕΦΟΥΣΚΩΝ ΕΙΝΕ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΔΟΝ 'ΡΗΓΙΛΗΣ.> ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΜΩΣ & ΤΟ
ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΔΙΠΟΔΟΣ> ΑΙ : ΘΗΒΑΙ ταυτότης
"Ε + ΔΗ" + ΒΙΑ.ο.!! ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ >>> ΚΑΤΑ ΤΗΣ
ΠΑΓΚΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ > & ΥΠΕΡ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΟΣ
ΤΩΝ> : ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ταυτότης ΕΛΛΗΝ + ΝΙΚΩ.ο.!!
.
.
"λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Οὐδέποτε ἀνέγνωτε
ἐν ταῖς γραφαῖς Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ
οἰκοδομοῦντες οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν
γωνίας· παρὰ κυρίου ἐγένετο αὕτη καὶ ἔστιν
θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν" ΛΙΘΟΝ=ΛΑΝ
& ΛΑΝ ΤΑ ΑΡΧΙΚΑ > ΛΑΣΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ!
: ΑΙΟΛΟΥ + ΑΣΚΟΣ ταυτότης ΟΥΑΙ + Ο + ΛΑΣΚΟΣ.ο.!!
.

Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2008

> ΙΔΟΥ ΤΟ : ΑΛΥΤΟΝ ταυτότης ΤΟΥ + Λ+Α+Ν...!! "ΒΟΕΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ" ΤΟΥ ΑΡΧΗΜΗΔΟΥΣ...!

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΝ ταυτότης ΠΑΝ + ΠΙΣΤΕ + ΜΗ + ΝΟϊ
ταυτότης ΠΑΝ + ΜΗ + ΠΙΣΤΕ + ΝΟϊ...!! > ΚΑΙ ΙΔΟΥ Ο
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ταυτότης ΠΙΣΤΕ + ΗΜΩΝ...!! > ΕΙΣ ΤΗΝ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΛΕΦΑΒΗΤΑ...!>> FEFE; {= γκέγκε}
.

> ΙΔΟΥ Η ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ ΤΗΣ : ΒΟΥΛΗΣ ταυτότης ΚΡΟΝΟΥ...!! ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΝΥΚΟΣ...!

ΕΝΘΑ ΕΔΡΕΥΟΥΣΙΝ ΟΙ ΣΤΥΜΦΑΛΙΔΕΣ ΔΕΣ! ΟΡΝΙΘΕΣ; ΚΑΙ
Η ΜΙΑ ΕΚ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ ΤΗΣ {LEARN=} ΛΕΡΝΑΙΑΣ ΥΔΡΑΣ
ΤΟΥ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ, ΑΜΦΟΤΕΡΟΙ ΡΟΦΟΥΣΙ ΤΟ ΛΑΟΥ ΑΙΜΑ
: ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ταυτότης Η + ΚΑΡΑ + ΜΑΝΛ...!! ΕΝΘΑ ΜΑΝΛ =
Μελετίου Αθανάσιος Νικηφόρος Λάσκος Ο ΑΜΩΝ ΙΔΡΥΤΗΣ...!
ΑΛΛΑ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΕ Ο ΕΣΧΑΤΟΣ ΜΝΗΣΤΗΡ ΤΗΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ!
.

ΕΚ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ "ΤΑΥΤΟΤΗTΩΝ"

{TO ΑΡΧΑΪΚΟΝ "Α" ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΛΕΓΕΤΟ "ΑΛΕΦΑ"}...! >> "ΑΛΦΑ" ΤΟ ΑΠΟΚΑΛΟΥΣΙ ΤΟΥ ΛΟΙΠΟΥ ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΑΙ ΤΩΝ : ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ταυτότης ΕΛΛΗΝ + ΝΙΚΩ...!! F E F E;"TO WHOM IT MAY CONCERN" >> LOOK CAREfULLY AND STUDY MANY TIMES...!

ΙΔΟΥ Η ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΞ ΗΣ ΜΑΝΘΑΝΕΙΣ ΠΑΣΑΝ ΔΙΑΛΕΚΤΟΝ, ΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΕΙΣ ΤΑ ΕΛΛΗΝικά...!

> > ΙΔΟΥ ΠΟΙΟΙ 'ΡΟΦΟΥΣΙ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ >>>ΟΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΑΙ ΤΩΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΤΗΤΩΝ...! ΗFΙΚΕΝ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΥΜΩΝ...!