Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2008

> ΙΔΟΥ ΤΟ : ΑΛΥΤΟΝ ταυτότης ΤΟΥ + Λ+Α+Ν...!! "ΒΟΕΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ" ΤΟΥ ΑΡΧΗΜΗΔΟΥΣ...!

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΝ ταυτότης ΠΑΝ + ΠΙΣΤΕ + ΜΗ + ΝΟϊ
ταυτότης ΠΑΝ + ΜΗ + ΠΙΣΤΕ + ΝΟϊ...!! > ΚΑΙ ΙΔΟΥ Ο
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ταυτότης ΠΙΣΤΕ + ΗΜΩΝ...!! > ΕΙΣ ΤΗΝ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΛΕΦΑΒΗΤΑ...!>> FEFE; {= γκέγκε}
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: