Τρίτη, 25 Μαρτίου 2008

ΙΔΟΥ ΤΟ ΞΑΝΘΟΝ ΗΣΙΟΔΙΟΥ ΓΕΝΟΣ ΕΚ ΝΗΠΙΩΝ ΜΕΤΑ ΓΚΡΙΖΩΝ ΚΡΟΤΑΦΩΝ. : ΜΑΘΗΤΑΙ + ΛΑΣΚΟΥ ταυτότης ΣΤΡΟΥΘΙΑ ταυτότης ΝΗΠΙ(ΑΓΩ)ΓΕΙΟΝ...!! <<<<<<<


.
ΔΙΑ ΤΑ ΑΝΩ ΣΥΜΒΟΛΑ ταυτότης BA+Λ+L.ο.!!
ΙΔΟΥ ΤΟ ΚΛΕΜΜΑ ΕΞ ΗΜΩΝ, ΩΣ ΣΥΜΒΟΛΑ,
:
"ΗΛΙ + ΗΛΙ + ΛΑΜΑ + ΣΑΒΑΧΘΑΝΙ" ταυτότης
ΛΑΣΚΟΣ + LASKOS.o.!! ΗΤΟΙ TA ΚΛΕΜΜΕΝΑ
ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΟΥ ΜΑΣΟΝΙΣΜΟΥ TA ΑΝΩ Λ & L
: ΛΑΜΑ >>>>>> ΛΑσκος Μελετίου Αθανάσιος
ΙΔΟΥ> : ΣΑΒΑΧΘΑΝΙ ταυτότης ΠΡΟΣΘΕΣΙΣ.ο.!!
.


.
ΙΔΟΥ ΤΟ ΞΑΝΟΝ ΤΟΥ ΗΣΙΟΔΟΥ ΓΕΝΟΣ, '΄ΟΝ
ΤΑ ΝΗΠΙΑ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑ ΓΚΡΙΖΩΝ ΚΡΟΤΑΦΩΝ,
& Η ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ, ΤΩΡΑ Ο ΖΕΥΣ ΝΗΠΙΟΝ ΕΚΕΙ
ΕΙΣ
ΤΟΝ ΛΟΥΣΙΟΝ ΛΟΥΕΤΑΙ : ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΝ
ταυτότης ΜΑΘΗΤΑΙ+ΛΑΣΚΟΥ.ο.!! ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΕΚΕΙ ΠΡΟ ΕΤΟΥΣ >> ΟΙ ΒΕΒΗΛΟΙ ΒΑΡΒΑΡΟΙ
ΑΝΤΑΜΩΣΑΝ ΤΟΝ ΧΑΡΟΝ, ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΕΝΟΣ
ΜΟΝΑΧΟΥ ΠΡΟΤΑΣΙΝ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΣΙ ΤΗΝ
ΕΚΕΙ ΜΕΤΑΒΑΣΙΝ των.ο.!> FEFE; {= γκέγκε}.ο.!
.

.
ΑΝΤΙ ΝΑ ΔΙΔΑΣΚΩΜΕΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ : 'ΡΙΑ
ταυτότης ΠΑΙΔΕΙΑ.ο.!! >>> ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΝ ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ
ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΩΣ >> "ΤΟΥ ΖΗΝΟΣ
ΕΡΩΜΕΝΗΣ" ΝΑ
ΔΙΔΟΥΣΙΝ '΄ΕΝ ΕΥΡΩ ΕΚΑΣΤΟΣ.ο.! & ΔΡΑΧΜΗΝ
ΝΑ ΕΧΩΜΕΝ ΗΜΕΙΣ, ΕΧΟΜΕΝ ΤΗΝ ΤΟΥ ΑΥΓΕΙΟΥ
QΟΠΡΟΝ, ΩΣ ΓΝΩΣΙΝ,> ΔΙΑ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΤΕ
Η ΩΔΕ ΔΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΟΔΟΥΣ
ΤΗΣ >>>> ΩΔΕ ΧΩΡΑΣ ΤΩΝ ΛΑΙΣΤΡΥΓΟΝΩΝ.ο.!
.
Η ΝΗΣΟΣ ΤΩΝ ΛΙΛΛΙΠΟΥΤΙΩΝ ΕΙΝΕ ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΤΡΙΚΟΥΠΗ >>> ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΠΛΕΦΟΥΣΚΩΝ ΕΙΝΕ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΔΟΝ 'ΡΗΓΙΛΗΣ.> ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΜΩΣ & ΤΟ
ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΔΙΠΟΔΟΣ> ΑΙ : ΘΗΒΑΙ ταυτότης
"Ε + ΔΗ" + ΒΙΑ.ο.!! ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ >>> ΚΑΤΑ ΤΗΣ
ΠΑΓΚΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ > & ΥΠΕΡ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΟΣ
ΤΩΝ> : ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ταυτότης ΕΛΛΗΝ + ΝΙΚΩ.ο.!!
.
.
"λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Οὐδέποτε ἀνέγνωτε
ἐν ταῖς γραφαῖς Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ
οἰκοδομοῦντες οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν
γωνίας· παρὰ κυρίου ἐγένετο αὕτη καὶ ἔστιν
θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν" ΛΙΘΟΝ=ΛΑΝ
& ΛΑΝ ΤΑ ΑΡΧΙΚΑ > ΛΑΣΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ!
: ΑΙΟΛΟΥ + ΑΣΚΟΣ ταυτότης ΟΥΑΙ + Ο + ΛΑΣΚΟΣ.ο.!!
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: